GOŚCINIEC Baćkowski
Stowarzyszenie
im. ks. Romualda Górskiego
Tel.  +48 15 868 62 26

Region z lotu ptaka

Nasza Gmina... Miejsca znajome, być może to rodzinny dom, mieszkanie przyjaciół czy rodziny lub okolice i wspomnienia mile spędzonych wakacji... Popatrzmy na nie z lotu ptaka...